Żłobek „Gwiazdeczka” w Zdżarach

Powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +”.

Żłobek „Gwiazdeczka” w Zdżarach

Oferuje usługi w zakresie opieki, wychowania i edukacji dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia.

slider divider